Honey Hills Villa is a resort style resort located in Mae Rim District, where is the best place to stay in Mae Rim. It is like a panorama that will make you feel like you are surrounded by all the mountains. We also have a coffee shop and wait for all customers with a warm welcome. \"\"

สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท

  • fac

    1. ห้องอาหาร

  • fac

    2. ร้านกาแฟ

  • fac

    3. สระว่ายน้ำ

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก

ภาพบรรยากาศ

ทดสอบโปรโมชั่น

ฮันนี่ ฮิลล์ วัลเล่ย์ ตั้งอยู่ที่แม่ริม การเข้าไปที่รีสอร์ทให้ไปทางเดียวกับร้าน “ศาลากาแฟ” แล้วขับตามทางไปเรื่อยๆ อีก 1.8 กิโล จะถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมสันกู่ ทางเข้ารีสอร์ทจะอยู่ถัดไป

ที่ตั้งของเราGPS Coord. 18.896065, 98.914543